Autoriseret
Skorstensfejermester
Søren Bryde

Frederikssund Kommune
Jægerspris og Skibbys
Skorstensfejerdistrikt