Der kan være flere uopdateret ting. Husk altid at tjekke om der er kommet nyt.


Denne hjemmeside er lavet som en vejledning for mine kunder. Den vil ikke indeholde alt vedrørende love og bekendtgørelser, samt vejledninger, men et udsnit af det almene behov for oplysninger og råd. Oplysningerne kan findes på undersiderne. Der er også links til relevante steder, som er i berøring med skorstensfejerfaget.

 

Skorstensfejermester

Søren Bryde
Møllevej 61
3630 Jægerspris

Kontortid:
Træffes bedst mandag til torsdag 8.00-15.00
og fredag 8.00-13.00

Telefonnummer kontor : 47 53 19 12

Mobiltelefon nr. i arbejdstid : 40 14 80 18

E
-mail: sb@skorstensfejermester.dk