Denne vejledning omfatter centralvarmekedler, der
  • Har en maksimal indfyret effekt på 500 kW
     
  • Er konstrueret til forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler
     
  • Er manuelt eller mekanisk fyrede.

Bogen er nu udkommet i 4. udgave.

 

 

 

Brandteknisk vejledning nr. 32,
Biobrændselsfyrede centralvarmekedler,
kan købes hos DBI på
telefon 36 34 90 00